Ik werk bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB verzorgt onder andere de kinderbijslag en het AOW-pensioen. Sinds februari 2013 ben ik bedrijfsregelcoördinator. Daarnaast ben ik lid van het architectuur- en kwaliteitsteam van ons datamigratie-project.

Business Rules

Van 2006 tot 2013 was ik juridisch beleidsadviseur bij de SVB. Ik adviseerde bij vragen over het geldende recht en het geldende beleid, en adviseerde over nieuw beleid. De inhoudelijke dynamiek maakte dit werk leuk. Van 2010 tot begin 2013 coördineerde ik de juridische validatie van bedrijfsregelmodellen, en nam ik een groot deel van het validatiewerk op me.

Juridisch beleidsadviseur

Van 2001 tot medio 2006 was ik senior adviseur procesinrichting. Ik werkte onder andere in projecten met als doel het implementeren van wetswijzigingen en beleidswijzigingen in de uitvoering. Het samenwerken met collega’s met een andere discipline maakte dit werk interessant. Je leert veel van elkaar.

Sr. adviseur procesinrichting