Als regelcoördinator ben ik adviseur, reviewer en coördinator bij ontwikkeling en beheer van de implementatie-onafhankelijke bedrijfsregelmodellen en hun implementatievorm. Besluiten over uitkeringen worden straks (deels) op basis van geautomatiseerde beslisservices genomen. Waar dat niet kan willen we de medewerkers met wizards ondersteunen.

Bedrijfsregel-
coördinator

Bij het reviewen van Logisch Regel Modellen kan ik juridische en filosofische vaardigheden combineren. Als jurist kan ik toetsen of de regels - ieder op zichzelf en als geheel - overeenstemmen met de juridische bronnen. Ik kan juridische leemten ontdekken. Als filosoof ben ik getraind in het volgen van lange, complexe redeneringen, het ontdekken van aannames, het doordenken van implicaties. Ook ben ik alert op problemen met de betekenis van woorden en zinnen. Ik let op ambiguïteit, logische contradicties of tautologieën, logische volledigheid, enz.

Profijt van filosofie

Het is leuk om mee te werken aan het nieuwe informatiesysteem. Je komt met geheel nieuwe gebieden in aanraking: Business Rules Management, het werken met een kennisarchitectuur, het lezen van een Functional Application Design. Daarom heb ik het 'hardcore' juridisch werk verlaten en ben ik regelcoördinator geworden. (Al mis ik het juridisch beleidswerk, toch ook wel.) Ik houd van multidisciplinair werken, vernieuwing en leren. Om goed beslagen ten ijs te komen, ben ik begonnen met de opleiding Informatiekunde aan de Open Universiteit.

Er is zoveel te leren