Ik heb ontdekt dat een cum laude halen vooral te maken heeft met gedreven zijn en hard werken. Ik heb ongeveer 16 à 20 uur per week gestudeerd naast mijn werk. Ook al heb ik genoten van mijn bachelor, ik ben niet verder gegaan met een master. Een master filosofie zou meer van hetzelfde zijn. Wat zou ik nog meer kunnen leren en wat zou ik dan met die kennis en ervaring doen? Op die vraag had ik geen antwoord.

Cum laude BA, maar geen master

Door het studeren van filosofie ontwikkel je vaardigheden, zoals:

  • argumentatievaardigheden;
  • het vanuit meerdere perspectieven en strategie├źn benaderen van een onderwerp;
  • het doorvragen, het ontdekken van aannames en contradicties en het doordenken van implicaties;
  • het volgen van lange, complexe, redeneringen (vergroot je aandachtsboog).

Filosofische vaardigheden

Vooral logica en taalfilosofie hebben vaardigheden gebracht die ik nu kan toepassen bij het valideren van bedrijfsregels:

  • het formeel denken (propositielogica, predikaatlogica, modale logica, deontische logica en tijdslogica);
  • het logisch redeneren;
  • het alert zijn op vaagheid, dubbelzinnigheid en het verschuiven van de betekenis van een term in een betoog of document.

Logica en taalfilosofie