Tijdens mijn rechtenstudie kreeg ik een interesse in de mens als biologisch en psychologisch wezen. Vooral de hersenen vond ik een zeer interessant orgaan. Mijn interesse voor de mens als kennend en informatieverwerkend wezen groeide. Ik heb een jaar psychologie gestudeerd. Ook Philosophy of mind trok me. Mijn filosofische interesse groeide. Daarom ben ik filosofie gaan studeren. Nu wil ik mij verdiepen in het thema informatie en kennis in organisaties.

Mijn interessen

Ik heb inmiddels een rode draad gevonden in mijn interessen. De rode draad is:

  • kennis en informatieverwerking door de mens (intern perspectief);
  • kennis en informatieverwerking door de mens (extern perspectief);
  • kennis en informatieverwerking door de mens (filosofisch perspectief);
Trefwoorden zijn: kennis, informatie, cognitieve functies, kennistechnologie, informatie- en communicatietechnologie.

De rode draad

Ik wil enkele losse cursussen doen die samenhangen met mijn interessen. Ik denk aan:

  • curssussen in het vakgebied informatiemanagement;
  • cursussen in het vakbied informatiekunde;
  • cursussen in de biologische en cognitieve psychologie.

Structuur en diepgang aanbrengen