De volgende cursussen heb ik gevolgd om bij te blijven in het bestuursrecht:

 • Wob-cursus (2011, Ploum Lodder Princen)
 • Actualiteiten bestuursprocesrecht (2011, Bart Jan van Ettekoven)
 • Bestuursrechtelijk bewijsrecht (2011, mr. dr. Y. Schuurmans)
 • Vierde tranche Awb: bestuurlijke boete (2008, Prof. mr. H. E. Bröring)
 • Toetsing door de rechter: beleidsvrijheid en beoordelingsvrijheid (2008, mr. T. Damsteegt)

Bestuursrecht

De volgende cursussen heb ik gevolgd om bij te blijven in het sociaalzekerheidsrecht:

 • Gegevensbescherming in de sociale zekerheid (2010, mr. dr. I. van der Helm)
 • Vo. 883/2004 (2010, intern)
 • WWB middelentoets (2010)
 • Arbeidsongeschiktheidseoordeling (2010, UWV)

Sociaal-
zekerheidsrecht

Op aanpalende gebieden heb ik de volgende cursussen gevolgd:

 • Aanbesteding bij de SVB (2010, intern)
 • Verdragen – uitvoering, interpretatie en doorwerking in de Nederlandse rechtsorde (2008, dr. C.M. Brölman, Academie voor wetgeving)
 • Internetrecht: actualiteiten, wetgeving en rechtspraak (2008, VU Law Academy)
 • Overheidsinformatierecht (2008, Academie voor wetgeving)

Overig